Fran├žais |  Nederlands

Inhoudstafel

Inleiding

9
   

Hoofdstuk 1 Stress: een nieuw model

13

1 In den beginne was de externe of verdedigende stress 17
   1.1 Stress en de evolutie van de soort 17
   1.2 Direct lijfsbehoud: één strategie, drie mogelijkheden 19
2 De interne oorsprong van stress bij de mens 22
3 Stress: noodsignaal van een onbewuste prefrontale intelligentie 25
   3.1 Een paar toepassingen 28
   3.2 Freud en de neurowetenschappen 29
   3.3 Twee levensstijlen 31
4 Neurowetenschappen van oud naar nieuw 32
   4.1 Reptiels, limbisch en neocorticaal: de drie-eenheid van de hersenen 32
   4.2 Een nieuw model: vier hersengebieden als beslissingscentrale 33
      4.2.1 De prefrontale neocortex en het reptielengebied 33
      4.2.2 De automatische cortex 34
      4.2.3 Het paleolimbische hersengebied 34
   4.3 Het prefrontale proefkonijn! 37
      4.3.1 Meditatie, de linker prefrontale cortex en het onderdrukken van de schrikreflex 37
      4.3.2 Prefrontaliteit en IQ 38
   4.4 Stress: ziekmakend maar waardevol
39
5 Stress: gebrekkig aanpassingsvermogen 43
   5.1 Het is dus niet verandering die ons stress bezorgt ... 43
   5.2 ... en competitie al evenmin! 45

Hoofdstuk 2 De Sturing van de Mentale Modi

51

1 De Evaluatieschaal van de Mentale Modi (ESMM): een instrument om te meten en te veranderen 52
   1.1 De kenmerken van de mentale modi 52
      1.1.1 De automatische mentale modus (AMM) 52
      1.1.2 De Prefrontale Mentale Modus (PMM) 53
   1.2 Sturing van de Mentale Modi (SMM): de uitdaging 55
   1.3 De algemene toepassing van de SMM 58
   1.4 We zijn allemaal prefrontaal – maar we weten het niet 60
   1.5 De SMM in de praktijk 62
   1.6 De rol en het nut van de Automatische Modus 76
2 Een paar andere instrumenten om van mentale modus te veranderen 78
   2.1 Een echte ambitie verwerkelijken: de methode van de piramide Middelen/Eisen 78
   2.2 Hoe nuanceer je succes en mislukking: de methode van het Waarden-Antiwaardenpack 83
   2.3 Hoe maak je je beoordelingen consistenter: de methode van het Gestabiliseerde Denken 86

Hoofdstuk 3 Een generatieconflict in het hoofd

93

1 Twee complementaire mentale modi ... 93
   1.1 Elke Mentale Modus is een compleet informatieverwerkingssysteem 94
   1.2 De Automatische Modus en de Prefrontale Modus, twee complemen­taire én tegengestelde ‘geestesgesteldheden’! 98
2 Een niet altijd even gemakkelijk samenleven 101
   2.1 De PMM zoals de AMM hem ziet 102
   2.2 De AMM zoals de PMM hem ziet (of bijna) 103

Hoofdstuk 4 Een nieuwe vorm van levenskunst: de Prefrontal Attitude

107

1 Van prefrontaal instrument naar de staat van prefrontaliteit 107
   1.1 Noodzakelijke training 108
   1.2 De vrucht van een culturele traditie 110
   1.3 Meer romantiek in het leven van alledag 112
   1.4 Van taboe naar complex
115
2 Kleine prefrontale meditatie 117
   2.1 Betreed de prefrontale wereld in zes stappen 119
   2.2 Onzeker en blij het te zijn 127
   2.3 Lichtvoetig en volwassen tegelijk 129
3 Bestaat zelfvertrouwen eigenlijk wel? 130
   3.1 Vertrouwen en metavertrouwen 130
   3.2 Ben ik het programma of de televisie? 132
   3.3 Wie ben ik niet? 134
   3.4 De limbische identiteit achterlaten en streven naar universaliteit 136
4 De Sturing van de Mentale Modi: een manier om het lijden achter ons te laten 138
   4.1 De SMM is veeleer een metacompetentie dan een therapie 138
   4.2 De SMM, voor vlottere cognitieve processen 140
   4.3 De SMM, een toegangsweg naar sereniteit 141
   4.4 Lijden: een instrument voor cognitieve herstructurering en openheid tegenover de ander 145
   4.5 Van individualisme naar individualisering 146
   4.6 De fasen van de individualisering van de ander 148
   4.7 Lijden en aanpassing: een mogelijke bron van leren 149
   4.8 Leren als bron van plezier 152

Hoofdstuk 5 Het intelligente brein in actie

161

1 Coaching en opleiding: de bijdrage van de neurowetenschappen 161
   1.1 Professionele coaching of persoonlijke ontwikkeling? 164
   1.2 Het nut van neurocoaching 164
2 Het prefrontale als voedingsbodem voor creativiteit 166
   2.1 Een op creativiteit gerichte SMM 167
   2.2 Het limbische bewustzijn, een belemmering voor het prefrontale ontwaken 169
   2.3 Je creativiteit aanspreken door het bewustzijn te misleiden 172
   2.4 Toneel en literatuur als afspiegeling van de neurocognitieve transmutatie 173

Conclusie Ik spreek alleen in het bijzijn van mijn PMM!

177

Woordenlijst

183

Bibliografie

191

Wetenschappelijk appendix. Stress: een alarmsignaal van prefrontale oorsprong?

193

Auteurs 193
Samenvatting 193
Inleiding 194
1 Cognitieve psychologie, stress en (on)aangepastheid 196
   1.1 Stress heeft verschillende triggers: hij treedt niet alleen op in situaties die iemands cognitieve middelen te boven gaan 196
   1.2 Functionele gefixeerdheid, vermijdingsgedrag 197
2 Bijdragen van de neurowetenschappen en pathologische modellen in het begrijpen van de rol van het prefrontale in de regulatie van de emoties en de adaptatie 199
   2.1 Meer licht op de rol van de prefrontale cortex als ontwikkelaar van strategieën waarmee de inadequaatheid van de perseveratie kan worden omzeild 199
   2.2 De prefrontale cortex zorgt voor vermindering van de stressreactie 201
   2.3 Alarmsignaal, regulering van emotie, en verandering van neuronale netwerken 203
3 Van het begrip bewustzijn tot het begrip mentale modi 207
   3.1 Vraagtekens bij het bewuste en belastende karakter van de prefrontale mechanismen 207
   3.2 Adaptieve processen en toegang tot het bewustzijn 207
   3.3 Inhibitie van subcorticale processen door de prefrontrale cortex 210
4 Nieuwe hypothesen, of de opkomst van een nieuw model van stress 212
   4.1 Een neurocognitief stressmodel 212
   4.2 Aanpassingsvermogen bevorderen stressgevoeligheid verkleinen 214
Conclusie 216

Bibliografie

217

Copyrights Wijzer van stress 2022 - Contacten - Powered by 2B.COM sprl