Fran├žais |  Nederlands

Om verder te gaan

+++ Het IME (Institut de Médecine Environnementale), twintig jaar toegepast onderzoek

De vooruitgang in de neuro- en de gedragswetenschappen in een direct bruikbare vorm ter beschikking stellen van professionals.

Vele epidemiologische studies wijzen uit dat 90% van de ziekten veroorzaak worden door de omgeving (psychosociaal en professioneel milieu, voedsel, levensritme, allergieën, vervuiling...), tegenover slechts 10% door de genen. Aangezien de behandeling van de oorzaken effectiever is dan die van de gevolgen, kunnen we met een nauwkeurige analyse van het menselijk gedrag, wat het hoofddoel van het IME is, een beter antwoord geven op een algemeen probleem, een antwoord ook dat de mens in zijn werkelijke, complexe milieu beschouwt, met al zijn biologische, relationele, individuele en sociale aspecten.

Het bijzondere van het IME is gelegen in de oorspronkelijkheid van het onderzoek dat er wordt verricht. Die oorspronkelijkheid vloeit voort uit de input uit verschillende gebieden van de psychologie (cognitieve neurowetenschappen, neurobiologie, ethologie, persoonlijkheidsleer, klinische psychologie, sociale psychologie) en vooral ook uit het op elkaar enten van hun respectieve conceptuele ruimte en methodologie.

De onderzoeksfilosofie van het IME is ernaar te streven om de resultaten van fundamenteel onderzoek over te brengen naar verschillende toepassingsgebieden, in het bijzonder naar de kliniek, de persoonlijke ontwikkeling en de wereld van het management en de human resources. Dat maakt vanaf het begin deel uit van de opzet van het onderzoek.

Sinds 2000 is het IME partnerschappen aangegaan met openbare of particuliere instellingen, meer bepaald:

  • Université Catholique de Louvain – B : Unité de Biologie Animale (SC/BANI), Laboratoire de Biologie Cellulaire, Pr. Philippe Van den Bosch de Aguilar.
  • IMASSA – FR (Institut de Médecine Aérospatiale du Service de Santé des Armées), département Sciences Cognitives, Pr. René Amalberti.
  • Université Paris 8 – FR, Laboratoire Cognition & Usages, Pr. Farid El Massioui.
  • OSEO-Innovation (ex-ANVAR) / CRI Paris Ile-de-France – FR.

+++ Het INC (Institute of NeuroCognitivism) werpt een volstrekt nieuw licht op hoe de werking van de hersenen onze beslissingen en ons gedrag beïnvloedt.

Het INC heeft twee doelstellingen:

  • Wij leiden professionals in de sfeer van mens en gezondheid* op in de NGM, de Neurocognitieve en Gedragsmatige Methode (* = human resources professionals, organisatieconsultants, managers, coaches, psychologen, psychotherapeuten, artsen, verpleegkundigen, paramedici, opleiders, mediatoren en anderen die beroepshalve met gezondheid en persoonlijke ontwikkeling bezig zijn).
  • Wij bieden particulieren een netwerk van coaches en therapeuten die zijn opgeleid in deze methode, evenals opleidingen en eenvoudige en doelmatige instrumenten om een persoonlijke ontwikkeling naar meer gemoedsrust en sereniteit te bevorderen.

De NGM is het resultaat van wetenschappelijk onderzoek dat sinds 1987 wordt verricht door het Institut de Médecine Environnementale (IME, Parijs). Ze is gebaseerd op een synthese van de wetenschappelijke psychologie (gedragsmatige en cognitieve therapieën) en de hersenwetenschappen (neurowetenschappen). Met de NGM kunnen menselijke relaties geobjectiveerd en begrepen worden, en kan er met grotere doelmatigheid op worden ingespeeld.

Deze pragmatische en actieve methode staat open voor een groot publiek via een heel aantal soepele opleidingsmodules, op een direct bruikbare manier: praktische oefeningen, workshops en eenvoudig te hanteren instrumenten.

Copyrights Wijzer van stress 2022 - Contacten - Powered by 2B.COM sprl